سه شنبه 1392/06/26

بودجه بندی کتب درسی اول ابتدایی درسال تحصیلی 93-92

 

نام دروس

 

                                                            نوبت اول

 

                                                 نوبت دوم

      مهر

      آبان

        آذر

      دی

       بهمن

      اسفند

   فروردین

  اردیبهشت

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

قرآن

14 17

17 21

21 26

26 29

29 33

33 37

37 43

43 47

47 52

52 57

57 61

61 66

-----

66 71

71 77

77 80

فارسی

2   16

16 24

24 33

33 39

39 44

44 48

48 51

51 57

57 65

65 70

70 80

80 84

-----

84 92

92 100

100 115

کتاب کار

2   16

16 24

24 36

36 48

48 57

57 63

63 68

68 76

76 86

86 92

92 102

102 108

-----

108 117

117 126

126 137

علوم

10 17

17 27

27 31

31 33

33 38

38 41

41 50

50 57

57 65

65  70

 70 79

79 91

-----

91 99

99  103

مرور دروس

ریاضی

1  12

 12 22

22 35

35 49

49 63

63 77

77 91

91 105

105 117

117 127

127 140

140 147

-----

147 154

154 161

161 175

 

        بودجه بندی درس تربیت بدنی براساس کتاب معلم(راهنمای تدریس)تر بیت بدنی دوره ی ابتدایی کد6/53 انجام خواهد شد.

         بودجه بندی درس هنر بر اساس نمایه ی فعالیت های هنر سال9۳-9۲ انجام خواهد شد.

 

نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 16:51 |  لینک ثابت   • 

جمعه 1391/08/05

نمایه فعالیت های هنر سالانه اول ابتدایی

نمايه ي فعاليت هاي هنري ساليانه­ی پايه­ی اوّل ابتدايي (جدول زمان بندي  پبشنهادی)
ادامه مطلب
نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 17:56 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 1390/08/01

بودجه بندی پیشنهادی پایه ی اول ابتدایی

بودجه بندی پیشنهادی دروس پایه ی اول ابتدایی

(برای اجرای فایل نیاز به Adobe acrobat یا Adobe reader دارید.)

دانلود

نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 19:0 |  لینک ثابت   • 

شنبه 1389/08/15

بودجه بندی درس هنر(اول دوم سوم)

بسمه تعالي

اداره كل آموزش وپرورش استان آذر بايجان شرقي – معاونت آموزش ابتدايي

نمايه ي فعاليت هاي هنري ساليانه پايه ي اول ابتدايي براساس جدول زمان بندي  سال تحصيلي 90-89

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 19:50 |  لینک ثابت   • 

شنبه 1389/08/15

بودجه بندی درس هنر(چهارم و پنجم)

بسمه تعالي

اداره كل آموزش وپرورش استان آذر بايجان شرقي معاونت آموزش ابتدايي

نمايه ي فعاليت هاي هنري ساليانه پايه ي­ چهارم  ابتدايي براساس جدول زمان بندي  سال تحصيلي 90-89
ادامه مطلب
نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 17:55 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 1389/07/25

بودجه بندی کتب درسی

به نام خدا

جدول بودجه بندی سالانه ی پایه اول ابتدایی سال تحصیلی 1390-1389

ماه /مواد درسی

بخوانیم

بنویسیم

ریاضیات

علوم

قرآن

مهر

30-1

24-1

23-1

12-2

درس2-1

آبان

43-30

48-24

46-23

24-12

درس3-2

آذر

53-43

64-48

66-46

38-24

درس5-4

دی

66-53

78-64

89-66

51-38

درس6-5

بهمن

81-66

99-78

113-89

64-51

درس8-6

اسفند

89-81

108-99

130-113

76-64

درس9-8

فروردین

100-89

117-108

141-131

85-76

درس10

اردیبهشت

121-100

136-117

164-141

96-85

درس10-11

نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 13:20 |  لینک ثابت   •