شنبه ۱۳۸۹/۰۸/۱۵

بودجه بندی درس هنر(چهارم و پنجم)

بسمه تعالي

اداره كل آموزش وپرورش استان آذر بايجان شرقي معاونت آموزش ابتدايي

نمايه ي فعاليت هاي هنري ساليانه پايه ي­ چهارم  ابتدايي براساس جدول زمان بندي  سال تحصيلي 90-89

فصل

ماه

هفته

جلسه

تاريخ

عنوان فعاليت هاي هنري

ابزار ومواد مورد نياز

پاييز

مهر

اول

1

 

حضور در طبيعت ( كنار مدرسه)

رضايت نامه سرويس  اياب و ذهاب _ كيسه نايلون _ ذره بين - مجوز

دوم

2

 

ساختن مهر

مقواي ضخيم _ چسب مايع_ ابزار نازك يافوم _ خودكار _ قيچي

3

 

چاپ با مهر

مهرهاي  ساخته شده _ زمينه مناسب ( مقوا_ پارچه_ظروف سفالي و ...)گواش_آب_ قلم مو

سوم

4

 

خواندن سرود جمهوري  اسلامي _ بازي تاريك روشن

ضبط  صوت _ نوار

چهارم

5

 

قصه گويي همراه با اجراي  نقش

وسايل مورد نياز  جهت اجراي نقش

6

 

بازي گفت گوهاي  في البداهه

-

آبان

اول

7

 

نقاشي گروهي  براي قصه يا شعر ( كتاب سازي)

ابزار نوشتن و نقاشي _ وسايل اتصال مورد نياز _ قيچي  _ مقوا براي  جلد و چسب و ...

دوم

 

8

 

ادامه نقاشي  گروهي  براي قصه يا شعر ( كتاب  سازي)

ابزار نوشتن و نقاشي _ وسايل اتصال مورد نياز _ قيچي  _ مقوا براي  جلد و چسب و ...

9

 

ادامه فعاليت نقاشي  گروهي  براي قصه يا شعر ( كتاب سازي)

ابزار نوشتن  و نقاشي _ وسايل اتصال مورد نياز _ قيچي _ مقوا براي جلد و چسب و ...

سوم

10

 

آشنايي با سازه‌هاي  كوبه‌اي

فيلم _ تصاوير و .

چهارم

11

 

شكل سازي با جعبه‌ها  و قوطي هاي  دور ريختني

انواع قوطي و جعبه _ چسب _ قيچي _ ابزار نقاشي _ انواع مواد تكميل كننده مثل مواد طبيعي _ وسايل تزئيني و ...

12

 

كامل كردن قصه‌هاي  ناتمام

-

آذر

اول

13

 

حجم سازي با روش‌هاي تركيبي _ گل رس

گل رس _ ظرف آب _ اسفنج_ پيش بند

دوم

14

 

رنگ آميزي حجم گلي

حجم‌هاي ساخته شده گلي _ گواش_ظرف آب _ پارچه_ پيش بند

15

 

خواندن شعر، سرود باريتم مناسب

در صورت نياز استفاده از ضبط صوت و نوار

سوم

16

 

نقاشي از موضوعات دلخواه به صورت گروهي  و در قطع بزرگ

مداد رنگي- صفحه زمينه- گواش يا آبرنگ

چهارم

17

 

اجراي قصه به صورت نمايش

قصه مناسب_ وسايل مورد نياز براي كريم در حدامكان

18

 

ادامه فعاليت اجراي  قصه به صورت نمايش

قصه مناسب_ وسايل مورد نياز براي كريم در حدامكان

 

دي

اول

19

 

تركيب كردن رنگها و تمرين

گواش يا آب رنگ _ صفحه زمينه _ پالت

دوم

20

 

كامل كردن قصه هاي نا تمام في البداهه

-

21

 

ساختن طبل

ليوان پلاستيكي يا كاغذ_ گلدان سفالي_ پلاستيكي  يا ظرف مشابه _ بادكنك يا كاغذ_ چسب

سوم

22

 

توليد صدا با طبل هاي ساخته شده همراه با شعر خواني

طبل هاي  ساخته شده

چهارم

23

 

نقاشي از حيوانات ساده شده به صورت شكل هندسي

كاغذ شطرنجي _ ابزار رنگي _ دلخواه

24

 

وزن خواني  براساس تقطيع اشعار

نوار_ راديو ضبط_ سي دي

زمستان

بهمن

اول

25

 

ارزش يابي نوبت اول

(جمع بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی­های تکوینی در طول فرایند یاددهی- یادگیری )

 

-

دوم

 

26

 

-

27

 

نقاشي با موضوع معين ( متناسب با دهه فجر)

وسايل مورد نياز جهت نقاشي

سوم

28

 

بازي سوال هاي  دقتي _ بازي تاريك  روشن

وسايل مورد نياز

چهارم

 

29

 

ارتباط با طبيعت

وسيله نقليه_ رضايت نامه_ مجوز_ كيسه نايلون_ ذره بين

30

 

تعريف قصه يا خاطره همراه با ايفاي  نقش

وسايل مورد نياز جهت ايفاي نقش

اسفند

اول

31

 

ساختن شكل هاي متحرك و ادامه كار  در جلسه بعد

دكمه فشاري _ مقواي رنگي _ كاغذ رنگي

دوم

32

 

ادامه ساختن شكل هاي  متحرك

ابزار نقاشي _ قيچي _ پانچ_ چسب و ...

33

 

بازي انجام كارهاي ساده

-

سوم

34

 

وزن خواني براساس  تقطيع  اشعار

در صورت نياز استفاده از ضبط  صوت و نوار

چهارم

35

 

نوشتن قصه و خاطره و تلفيق قصه _ نقاشي با كاردستي

و ادامه كار در جلسه بعد

36

 

نوشتن قصه و خاطره و تلفيق قصه اي با كاردستي

ادامه كار جلسه قبل

بهار

فروردين

سوم

37

 

نقاشي گروهي كتاب سازي

قصه مناسب ابزار نقاشي وسايل اتصال مورد نياز قيچي مقوا براي جلد

جهارم

38

 

نقاشي گروهي كتاب سازي

قصه مناسب ابزار نقاشي وسايل اتصال مورد نياز قيچي مقوا براي جلد

39

 

نقاشي گروهي كتاب سازي

قصه مناسب ابزار نقاشي وسايل اتصال مورد نياز قيچي مقوا براي جلد

اردیبهشت

اول

40

 

ارتباط با طبيعت

رضايت نامه _وسيله ي اياب و ذهاب _ كيسه نايلون_ ذره بين_ مجوز

دوم

41

 

حجم سازي با روش هاي تركيبي ( گل رس)

گل رس - ظرف آب _ اسفنج_ پيش بند

42

 

رنگ آميزي حجم هاي گلي

حجم هاي ساخته شده گلي _ گواش يا آبرنگ_ پيش بند

سوم

43

 

اجراي  قصه بصورت نمايش

وسايل مورد نياز براي  نمایش

چهارم

44

 

نقاشي آزاد

مدادرنگی-پاستیل آب رنگ

45

 

وزن خواني براساس  تقطيع اشعار

راديو ضبط_ نوار_ سي دي

خرداد

اول

46

 

ارزشيابي نوبت دوم

 (جمع بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی­های تکوینی در طول فرایند یاددهی- یادگیری )

 

-

قابل توجه همکاران ارجمند:

1-  برنامه فوق پیشنهادی بوده با توجه به مناسبت­ها و شرایط بومی، فرهنگی و اجتماعی استان و منطقه قابل تغییر می­باشد.

2-  تنظیم تاریخ اجرای برنامه بر عهده­ی همکاران است.

                                                                                                                     گروه آموزش پیش دبستانی و دبستانی

                                       گروه تکنولوژی گروه­های آموزش ابتدایی

بسمه تعالي

اداره كل آموزش وپرورش استان آذر بايجان شرقي معاونت آموزش ابتدايي

نمايه ي فعاليت هاي هنري ساليانه پايه­ی  پنجم ابتدايي براساس جدول زمان بندي  سال تحصيلي 90-89

 

فصل

ماه

هفته

جلسه

تاريخ

عنوان فعاليت هاي هنري

ابزار ومواد مورد نياز

پاييز

مهر

اول

 

1

 

آشنائي با رنگهاي اصلي و تركيبي

كاغذ رنگي _ پاستيل_ آبرنگ – طلق آبي _ زرد _ قرمز

2

 

-

-

دوم

3

 

نقاشي از موضوعات واقعي

كاغذ رنگي _ پاستيل _ آبرنگ _مداد رنگي

4

 

نقاشي از موضوعات تخيلي

كاغذ پاستيل _ آبرنگ _ طلق آبي _ مداد رنگي

سوم

5

 

-

-

6

 

ساختن حجم هاي  به علاوه اي

كاغذرنگي قيچي

چهارم

7

 

قصه گويي همراه با اجراي  نقش

كتاب قصه

8

 

آشنايي با سازهاي  كوبه اي

نمونه اي  از سازهاي  کوبه اي

آبان

اول

9

 

-

-

10

 

خواندن سرود جمهوري  اسلامي ايران

ضبط  صوت / نوار

دوم

11

 

نقاشي براي قصه يا شعر

كتاب قصه كاغذ- مداد رنگي پاستيل آبرنگ

12

 

ساختن حجم هاي هندسي ساده

قيچي كاغذرنگي چسب

سوم

 

13

 

-

-

14

 

كامل كردن قصه نا تمام

-

چهارم

15

 

بازديد از كارگاه ساخت  سازهاي  كوبه اي

وسيله نقلیه – رضايت نامه اولياء

16

 

ارائه گزارش

كاغذ A4

آذر

اول

17

 

--

-

18

 

كتاب سازي ( نقاشي  صحنه‌هاي قصه )

كاغذ رنگي A4_ مداد رنگي _ پاستيل ....

دوم

19

 

ساختن كلاژ ( تركيبي)

وسايل دور ريختني _ كاغذ A4_ كاغذ رنگي _ چسب _ قيچي

20

 

تعريف خاطره همراه با اجراي نقش

-

سوم

21

 

-

-

22

 

وزن خواني  براساس  تقطيع اشعار

ضبط صوت – نوار

چهارم

23

 

آشنايي با ميراث فرهنگي  و هنري ايران

وسيله نقليه – رضايت نامه اولياء

24

 

كتاب سازي ( صفحه آرايي)

قيچي _ چسب _ كاغذرنگي

زمستان

دي

اول

25

 

كتاب سازي ( طراحي  روي جلد)

كاغذرنگي _ مدادرنگي _ پاستيل – چسب ...

26

 

آشنايي با طراحي از موضوعات ساده واقعي  از روي مدل

مداد طراحي _ كاغذ_ مدل

دوم

27

 

ساختن طبل

بادكنك – كش _ليوان يك بار مصرف

28

 

-

-

سوم

29

 

توليد صدا با طبل هاي دست ساز

طبل هاي  ساخته شده توسط دانش آموزان

30

 

نوشتن قصه

كاغذ - خودكار

چهارم

31

 

خواندن شعر و سرود همراه با ايجاد ريتم مناسب

ضبط  صوت – نوار

32

 

ارزش يابي نوبت اول

(جمع بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی­های تکوینی در طول فرایند یاددهی- یادگیری )

 

-

بهمن

 

اول

33

 

حجم سازي با تركيب روش هاي  مختلف

گل رس – پيش بند – روزنامه

34

 

نقاشي با موضوع آزاد

كاغذ – مداد رنگي – پاستيل - ...

دوم

35

 

تبديل قصه به نمايشنامه (1)

كاغذ A4 – خودكار

36

 

-

-

سوم

37

 

اجراي  نمايشنامه قصه

وسايل گريم – لباس  براي اجراي  نمايش

38

 

نوشتن خاطره

كاغذ – خودكار

چهارم

39

 

رنگ كردن حجم گلي

گواش- پيش بند- قلم مو- روزنامه ...

40

 

-

-

اسفند

اول

41

 

-

-

42

 

نوشتن قصه

-

دوم

43

 

تبديل خاطره به نمايشنامه (2)

كاغذ – خودكار

44

 

اجراي نمايشنامه خاطره

وسايل گريم – لباس  براي  اجراي  نمايشنامه

سوم

45

 

تلفيق قصه با نقاشي

كاغذ- مدادرنگي- آبرنگ – پاستيل

46

 

-

-

چهارم

47

 

تلفيق قصه با كاردستي-

كاغذ و مقواي رنگي چسب وسايل دوريختني در دسترس

48

 

-

-

بهار

فروردين

سوم

49

 

-

-

50

 

-

-

چهارم

51

 

-

-

52

 

-

-

ارديبهشت

اول

53

 

خواندن شعر و سرود همراه با ايجاد ريتم مناسب

ضبط صوت - نوار

54

 

-

-

دوم

55

 

تعريف قصه همراه با اجراي  نقش

-

56

 

خواندن سرود جمهوري  اسلامي ايران

ضبط صوت نوار

سوم

57

 

تشكيل نمايشگاه ( كاردستي)

مكان مناسب  براي برگزاري نمايشگاه

58

 

تعريف خاطره همراه با اجراي نقش

وسايل گريم براي اجراي  نقش

چهارم

59

 

تشكيل نمايشگاه

مكان مناسب براي برگزاري  نمايشگاه

60

 

ارزش يابي نوبت دوم

(جمع بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی­های تکوینی در طول فرایند یاددهی- یادگیری )

 

-

 

 قابل توجه همکاران ارجمند:

1-  برنامه فوق پیشنهادی بوده با توجه به مناسبت­ها و شرایط بومی، فرهنگی و اجتماعی استان و منطقه قابل تغییر می­باشد.

2-  تنظیم تاریخ اجرای برنامه بر عهده­ی همکاران است.

                                                                                                                    گروه آموزش پیش دبستانی و دبستانی

                                                                                                             گروه تکنولوژی گروه­های آموزش ابتدایی 

 
نوشته شده توسط مژگان سلطانی در 17:55 |  لینک ثابت   •